CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL 2023 ORDINARIA I EXTRAORDINÀRIA

Ens plau convocar als socis de l’ASSOCIACIÓ GENT GRAN DE CASTELLDEFELS A L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA que tindrà lloc al Centre FREDERIC MOMPOU el 17 de març a les 18:15 hores i amb els punts següents:

-Lectura de l’acta anterior

-Memòria de l’ejercici anterior

-Resum econòmic de l’any 2022.

Pla d’actuació per l’any 2023: Projecte d’activitats i pressupost.

Precs i preguntes.

——————————————————————–

ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA

REMODELACIÓ DE LA JUNTA DIRECTIVA ACTUAL.

Precs i preguntes.

una altra notícia ...

Convocatoria asamblea