Noves subvencions per a entitats per a projectes, activitats i serveis tecnològics

En el marc de l’Acord de Ciutat, l’Ajuntament posarà en marxa unes noves subvencions adreçades a Associacions de Mares i Pares d’Alumnes (Ampa), Associacions de Famílies d’Alumnes (Afa), associacions d’alumnes de l’Escola d’Adults municipal i associacions de Gent Gran que no tinguin activitat econòmica

El Ple municipal va aprovar el passat 22 de juliol les bases específiques que han de regir l’atorgament de subvencions per a la realització de projectes, activitats i serveis tecnològics d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes (Ampa), Associacions de Famílies d’Alumnes (Afa), associacions d’alumnes de l’Escola d’Adults municipal i associacions de Gent Gran que no tinguin activitat econòmica.

El punt es va aprovar amb els vots a favor de PSC, ERC, C’s, JxCast, Movem-ECP i la regidora no adscrita, Ana Quesada i l’abstenció del PP.

L’objectiu d’aquests subvencions, que es posaran en marxa a través de l’àrea d’Alcaldia i en el marc de l’Acord de Ciutat, és ajudar i fomentar la realització de projectes, activitats i serveis d’interès públic, que donin resposta a la situació de fragilitat econòmica i social derivades de la Covid-19, tal i com preveu l’Acord de Ciutat, en la seva segona mesura “la recuperació social”, al segon eix estratègic: “Reforçar la comunitat local, la societat civil i el treball en xarxa”, subvencionant:

• Maquinari tecnològic (ordinadors, tablets, mòbils, impressores…)

• Programari (pàgina web, base de dades, ofimàtica, comunicació online…)


Les dotacions individuals i la dotació màxima destinada a aquestes subvencions s’establirà, atenent a la consignació pressupostària aprovada per a cada període a la convocatòria corresponent. Si bé, el límit màxim per beneficiari i convocatòria no podrà superar els 4.000 euros.

Com a norma general les subvencions no podran excedir el 50% del cost del projecte al qual s’apliqui. No obstant això, es podria arribar fins el 100% d’aportació municipal per a projectes que tinguin com a finalitat específica qualsevol de les següents accions i objectius recollides a l’Acord de Ciutat:

• Reforçar l’atenció a la gent gran a través de plans de programes d’envelliment actiu, de millora de l’atenció sanitària, de participació social i de voluntariat (per a visites,
compres de necessitats bàsiques en persones que viuen soles, etc.)

• Desenvolupar programes de formació en noves tecnologies tant presencials com en línia o per aprenentatge

• Potenciar el suport a les activitats extraescolars accessibles a tots els infants i joves, en col·laboració amb els centres escolars/instituts i dissenyades comptant amb la participació dels usuaris i les usuàries

• Contribuir a facilitar l’accés a les tecnologies de la Comunicació, recurs educatiu bàsic per a garantir una educació permanent durant totes les etapes de la vida

• Educar en l’eix de transformació digital i la integració de tecnologia digital a totes les àrees de la nostra ciutat, i en especial a persones grans amb dificultats

• Accés de la ciutadania a les noves Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC)

• Facilitar l’ús i adquisició de competències digitals

• Ajudar al bon ús i aprofitament de les TIC

una altra notícia ...

Convocatoria asamblea